Over ConTempo

Geschiedenis

De eerste ‘weduwenkringen’ in België vonden hun oorsprong onmiddellijk na de oorlog, uit een bekommernis om de ontelbare jonge oorlogsweduwen te steunen en te helpen. Meestal was het een bezorgde priester die enkele parochianen samenbracht en zo werd op verschillende

plaatsen, meestal onwetend van elkaars bestaan, aan rouwbegeleiding gedaan. Elke groep volgens een eigen stijl, afhankelijk van de noden van de groep. Wederzijds onthaal, wederzijds begrip, aanvaarding. Want wie kan jou beter helpen dan degene die dezelfde taal spreekt, hetzelfde ervaren heeft?

In 1974 werd de Vereniging voor Vormingswerk voor Weduwen opgericht. In 1988 werd deze benaming gewijzigd naar Vormingswerk voor Weduwen. Na een statutenwijziging en naamsverandering in 2005

ontstond vzw ConTempo - Netwerk

voor wie zijn partner verloor door overlijden.

Overpagina opvulfotoConTempo

Missie

vzw ConTempo is een veilige haven voor mensen in rouw na het overlijden van hun partner. Het is een plek waar men – zo lang als nodig – terecht kan met pijn en verdriet, met elke vraag, elke zorg en elke verzuchting waar men als rouwende mee wordt geconfronteerd.

De stimulerende kracht van contacten tussen lotgenoten en professionele begeleiders en een breed aanbod aan vormende, culturele en ontspannende activiteiten, vormen de ruggengraat van de vereniging.

Daardoor bieden we mensen de kans om opnieuw zelfvertrouwen op te bouwen, de richting van hun leven te herbepalen en weer een positieve en actieve rol te spelen in de samenleving.

Scroll naar boven