ConTempo kan je steun goed gebruiken

Delen met anderen maakt je gelukkig.

Ondanks de sterk toegenomen levensstandaard de voorbije decennia blijkt de Westerse mens niet gelukkiger dan voorheen. Eigen consumptie is één van de redenen. Geluksgevoel wordt beïnvloed en verhoogd naarmate men deelt met anderen. Conclusie: Van delen wordt je gelukkiger!


Bouw een stukje mee aan ons verhaal

Nood aan rouwbegeleiding zal er altijd zijn. Als organisatie slagen we er niet in om alle rouwenden op de juiste

manier te bereiken. Het werk van ConTempo wordt gedragen door vele vrijwilligers, slechts 2 educatieve medewerkers en 1 administratieve kracht. Overheidssteun wordt steeds teruggeschroefd.

Vandaar nemen we de vrijheid uw

steun te vragen om onze vereniging

uit te breiden en de werking efficiënt en

professioneel verder te zetten.

Iedere gift, hoe bescheiden ook, wordt geapprecieerd en helpt rouwenden.

Je kan ConTempo ook opnemen in je testament onder de vorm van een legaat.

Wens je meer info over schenkingen en legaten, contacteer dan onze voorzitster

Mevr. Ria Vankeirsbilck of Mevr. Mia Stevens. Jouw vraag wordt discreet behandeld.

Fiscaal attest kan vanaf 40 euro

verkregen worden.

Rekeningnummer ConTempo:

IBAN BE27 1210 4034 1873

Scroll naar boven