Deel deze blog op jouw socials!
Homepagina ConTempo

 V.z.w. Contempo in Vlaanderen kent een groeiend aantal leden. Contempo is een netwerk voor wie zijn partner verliest. Contempo zorgt voor kwalitatieve ontmoetingen. Er wordt hard gewerkt om overal in Vlaanderen nieuwe lotgenotengroepen te vormen want er is zeker nood aan een netwerk voor mensen die hun partner verloren door overlijden.

Verlies-en rouwverwerkingen brengen grote kwetsbaarheden met zich mee. Rouwprocessen verlopen niet altijd volgens het boekje. Mensen worden ondergedompeld in een mengeling van intense, verwarde gevoelens en eenzaamheid. Dergelijke gevoelens zijn vaak onherkenbaar voor de omgeving . Vooral voor de generaties die groot gebracht werden  met “flink zijn en doorgaan”. Hulp vragen of praten over emoties blijft dan moeilijk.

Vragen zoals “oe ist” lijken meestal op een gebrek aan  welgemeende interesse. Er is geen oor en tijd om echt te luisteren. Soms belanden mensen hierdoor in een moeilijk verlopend rouwproces. Ze zijn eenzaam en zitten opgesloten met hun verdriet en pijn. Ze belanden in een overlevingsmechanisme maar dit brengt hen vaak in blokkades. Mensen durven al eens de stap zetten naar een dokter maar komen vaak buiten met een voorschrift de hoop dat het pilletje soelaas zal brengen. 

Contempo biedt aan rouwenden een warm onthaal . Hier treffen mensen lotgenoten met gelijkaardige gevoelens en ervaringen. Mensen kunnen hun verhaal kwijt en dit geeft hen het gevoel er niet langer alleen voor te staan. Ervaringen delen wordt zeer positief ervaren omdat het blijk geeft van (h)erkenning. Verdriet en gemis kunnen en mogen weer eens verwoord worden. Er is respect en begrip voor elkaars emoties en gevoelens. Het leren van elkaar verhoogt de levenskwaliteit. Zo leren lotgenoten bijvoorbeeld van elkaar hoe ze het evenwicht weer kunnen herstellen in hun leven.

Samenkomen met lotgenoten levert telkens interessante gesprekken op. Vaak worden er ook afspraken gemaakt voor uitstapjes en nieuwe ontmoetingen. Het is het beste medicijn tegen sociale en emotionele eenzaamheid.

Monique Coppens ©

Scroll naar boven