ConTempo heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1955.
We zijn door het Ministerie van Cultuur
van de Vlaamse Gemeenschap erkend
als sociaal-culturele vereniging.

Steun ons

Elke gift is welkom.

(fiscaal attest vanaf 40 euro)


Je kan je gift overmaken
op rekening nr.
IBAN BE27 1210 4034 1873

 

Om de werking van ConTempo op plaatselijk vlak verder te kunnen uitbouwen... en zo meer mensen in rouw te kunnen helpen...

Mag ConTempo rekenen op jou of iemand die jou genegen is en ConTempo financieel wil steunen ?

Voor iedere gift, hoe groot of klein ook, zijn we heel dankbaar !