Lezing rond rouw op 28 november 2023 om 14 uur in LDC De koffiebranderij - Molenstraat 50 - te Wetteren i.s.m. Okra Wetteren. Daarin worden verschillende aspecten van het rouwproces besproken... 

Info bij vzw ConTempo

 

Maandelijkse ontmoetingsmomenten te Steenhuffel : dinsdag 5 december 2023 om 9.30 uur in 't zaaltje in Steenhuffel. Info bij Els Pas : 052/303616

 

Wil je graag een rouwzorgtraject volgen?

Gespreksgroep voor jonge mensen te GENT waarvan de partner overleden is start op 5 oktober 2023 om 19.30 uur in de Clemenspoort, Overwale 3 te Gent in zaal Foyer. Vervolgens op donderdag 9/11 (NIET 2/11 zoals op de flyer) en donderdag 7/12/2023. Info bij Johanna Verpoort 0479/540 812.

 

Rouwgroep partnerverlies vanaf 18/09 in LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg van 14 tot 16 uur. Deelname is gratis.

De rouwgroep vindt plaats op maandag 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 18/12 en terugkom 18/3/2024.

Inschrijven : mail naar lydia.impens@stad.gent of bel 09 226 30 87. 

 

Rouwsessie voor mensen die hun partner verloren door overlijden te Kortrijk

Info-moment : 31 augustus 2023 om 14 uur, 't Kasteel, Heulsekasteelstraat 1, Heule

Data rouwzorgtraject : 14/9 - 21/9 - 28/9 - 5/10 - 12/10 - 19/10 - 26/10 - 9/11 

telkens om 14 uur.

riadereikendehandkortijk@gmail.com of info@vzwcontempo.b e

 

Rouwsessie voor mensen die hun partner verloren door overlijden te Ieper

Infoavond : Leven met leegte - 5 september 2023 om 19.45 uur in LDC De Kersecorf.

Sessies : 19/09 - 26/09 - 3/10 - 10/10 - 17/10 - 24/10 - 7/11 telkens om 19.45 uur in LDC De Kersecorf te Ieper.

 

Praatgroep na partnerverlies te Deinze om 14 uur in LDC Zeventiendorpen

14/09/2023 - 05/10/2023 - 09/11/2023 en 07/12/2023.

Info : info@vzwcontempo.be of 050 44 49 57 of 0468/510445

 

Gespreksgroep te Torhout voor mensen waarvan de partner overleden is

11/07 - 08/08 - 12/09 - 10/10 - 14/11 - 12/12 van 19.30 uur tot 21.30 uur, Gitsstraat 23, Torhout

Info : info@vzwcontempo.be of 050 44 49 57 of 0468/510445 

 

Gespreksgroep voor jonge mensen waarvan de partner overleden is. Samenkomst elke 2e maandag van de maand met uitzondering in oktober 2023.

11/09 - 02/10 (1e maandag) - 13/11 en 11/12 in Dorpshuis Muizen - Magdalenasteenweg 49 - 2812 Mechelen om 19.30 uur.

 

Rouwzorggroep - Verder na het overlijden van je partner te LONDERZEEL start op dinsdag 16/01 - 20/02 - 19/03 - 16/04 - 21/05 - 18/06 telkens om 14 uur in 't Zaaltje, Jozef van Doorslaerstraat 22, 1840 Londerzeel.

Info : Els Pas - els.pas@londerzeel.be

 

Rouwzorggroep te HOOGSTRATEN in 2024 om 14 uur in LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4

21/03 - 11/04 - 02/05 - 23/05 - 06/06 - 20/06 - terugkom ontmoeting 12/09/2024

Lezing op 22 februari 2024 om 19.00 uur. 

We bieden een veilige plaats waar je je verhaal kwijt kan.

Neem vrijblijvend contact op met : ConTempo - May Vandekeybus - vandekeybus.m@gmail.com

03 666 72 90 - 0474 87 68 75 of met Ria van der Velden ria_vdv@hotmail.com of met LDC Stede Akkers - Hilde Pinxteren - 03 340 16 30 - 0497 80 21 38 - dienstencentrum@hoogstraten.be

 

Rouwsessies ConTempo afdeling Schoten in 2024 !!!

7 bijeenkomsten telkens van 19.30 uur tot 21.30 uur - Rozenkransheem te Schoten

Aanvangsdatum 29 februari 2024 en vervolgens op 14/03 - 28/03 - 04/04 - 25/04 en 16/05/2024

Terugkom op 5 september 2024

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Uiterste datum : 22 februari 2024.

Info bij May Vandekeybus : vandekeybus.m@gmail.com of 0474/876.875 of 03/666.72.90.

of Maria Gysen : maria_gysen@telenet.be - 0485/76.33.75.

 

Rouwzorggroep Beerse : LDC De Ontmoeting, Boudewijnstraat 10

Lezing op 30/03/2023 om 19 uur en gespreksgroep 20/04 - 27/04 - 11/05 - 25/05 - 08/06 - 22/06 en 07/09/2023 terugkomdag.

Info bij May Vandekeybus : vandekeybus.m@gmail.com of 0474/876.875 of LDC De Ontmoeting 014/60.05.40 - onthaal.dienstencentrum@beerse.be

 

Rouwzorggroep Mechelen om 19 uur : 

Lezing over verlies en rouwprocessen gaat door op dinsdag 24 oktober 2023 om 19 uur in Het Predikheren.

Inschrijven via www.mechelen.be/meelevend-mechelen - 015/298373

De gespreksgroep : ontmoeting met lotgenoten gaat door in LDC De Rooster telkens van 19 uur tot 21 uur en data zijn : 

16/11, 30/11, 14/12, 04/01/2024, 18/01/2024, 25/01/2024 en terugkomontmoeting 18/04/2024.

Info bij May Vandekeybus : vandekeybus.m@gmail.com of 0474/876.875.

 

Gespreksnamiddagen met lotgenoten in De Haan in 2023 - 2024 :

Die gaan door op maandag 20/11 - 18/12 - 22/01 - 19/02 - 25/03 - 29/04 - 10/06 om 14.00 uur

in Ons Huis, Monicastraat 13, DE HAAN.

Vooraf inschrijven via jeanine.segaert@telenet.be

 

Maandelijkse gespreksgroep start te Hasselt in OC Elckerlyc, Sint-Lambrechts-Herk op

donderdag 6 april 2023 om 19.30 uur en vervolgens 4/5, 1/6, 7/9, 5/10, 2/11 en 7/12.

Info bij Ann Joosten - medewerker vzw ConTempo - 0496/400 033.

 

Rouwgroep partnerverlies (55-plusser) vanaf maandag 18/09/2023 in LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg, van 14 tot 16 uur.

Het gaat om 8 sessies. Deelname is gratis.

Inschrijven : mail naar lydia.impens@stad.gent of bel 09 226 30 87.

 

 

 

 

Is er geen in jouw buurt? Neem dan contact met ons op.
We zoeken een oplossing waardoor je alsnog een traject kunt volgen.

 

Een paar reacties van mensen die een rouwzorggroep volgden :

'Elk thema had wel iets boeiends. Wat mij vooral aansprak zijn de vele tips die er gegeven werden.'

'Ik ben tevreden de sessies gevolgd te hebben. Het was tamelijk confronterend en na iedere sessie was ik er de volgende dag nog altijd mee bezig, maar het heeft me sterker gemaakt.'

'Ik heb geleerd dat we allemaal gelijklopende gevoelens en emoties meemaken, alhoewel elk nog op een eigen manier. Door de vrijwilligers gezien dat ze hun leven al weer wat op de rails hebben en dat is hoopgevend!'