Klachten 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. De contactgegevens vindt u op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.