Privacy- en Cookieverklaring

Wij hebben deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we in aanraking komen zeer serieus nemen.

In deze verklaring informeren wij u over ons privacy- en cookiebeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wil, neem dan gerust contact op met ons: +32 50 444957 of info@vzwcontempo.be.

Onderdelen:

  • Doelstellingen van de gegevensverwerking
  • Beveiliging
  • Cookies
  • Klachten
  • Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
  • Inzage, correctie en recht van verzet

Klik op de menu-items hiernaast om deze onderdelen van de verklaring te consulteren.

U kunt de volledige tekst ook downloaden.