Doelstellingen van de gegevensverwerking

Uitvoering van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van onze dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties. Hiervoor verwerken we uw naam, emailadres, adres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum.

Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Cookies

Als u onze website bezoekt worden cookies geplaatst op uw pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken uw surfgedrag. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan u gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. Zie verderop onze cookieverklaring waarin we uitleggen wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij uw enkel uw naam en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt u enkele keren per jaar een e-mail met informatie en nieuws over onze dienstverlening. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Wij behouden daarna uw e-mailadres op onze blokkeerlijst zodat u achteraf niet per ongeluk opnieuw toegevoegd kunt worden. Dit is een standaard feature van onze maildienstverlener MailChimp.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn. Wij melden u vooraf welke andere bedrijven uw gegevens krijgen.