Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina's wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u "herkend" wordt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw computer.

Naast functionele cookies maken wij op deze website alleen gebruik van analytische cookies voor Google Analytics.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Cookies in- en uitschakelen

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden

Deze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites en informatiebronnen van derden die door middel van links met onze website, facebookpagina of instagramaccount zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaringvan deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

ConTempo vzw beschikt ook over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. ConTempo vzw aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Facebook

De toegang tot de Facebookpagina van ConTempo vzw is niet gebonden aan lidmaatschap van ConTempo. Leden mogen op eigen verantwoordelijkheid persoonlijke informatie op Facebook plaatsen.
Het is strikt verboden om zonder toelating persoonlijke informatie of foto's van andere leden op Facebook en andere sociale media te posten.

Faceboek verzamelt informatie over wie de faceboekpagina bezoekt. Meer informatie vindt u op: https://nl-be.facebook.com/privacy/explanation

Instagram

De toegang tot de Instagramaccount van ConTempo vzw is niet gebonden aan lidmaatschap van ConTempo.

Instagram (aangeboden door Faceboek verzamelt informatie over wie de faceboekpagina bezoekt. Meer informatie vindt u op: https://nl-be.facebook.com/privacy/explanation.