Hilde Dewitte is coördinator van de vzw Contempo: rouwzorg voor wie zijn partner verliest
Foto: Bob Van Mol

Vzw ConTempo: rouwzorg voor wie zijn partner verliest

ConTempo werd opgericht in 1945 om Brugse oorlogsweduwen een netwerk te bieden. Vandaag is de socio-culturele vzw er voor iedereen die een partner verliest. De organisatie telt een kleine duizend leden. De werking wordt in goede banen wordt geleid door twee vaste medewerkers en meer dan 100 vrijwilligers. Alles draait rond de activering van lokale lotgenotengroepen over heel Vlaanderen en rouwzorgtrajecten, waarbij mensen onder professionele begeleiding aan de slag gaan met rouwgerelateerde thema’s.

Kopzorgen Verdienen Zorg

Afgelopen jaren zette de vzw mee haar schouders onder de sensibiliseringscampagne 'Kopzorgen Verdienen Zorg' van de Vlaamse Ouderenraad rond psychisch welzijn bij ouderen. Een campagne die werd opgezet na onderzoek van de Koning Boudewijnstichting bij 60- tot 84-jarigen, waaruit bleek dat deze doelgroep frequent met eenzaamheid kampt; een op de vijf niet-zorgbehoevende ouderen gaf aan zijn zorgen en angsten met niemand te kunnen delen.

"Daar komt bij dat veel mensen op latere leeftijd afscheid moeten nemen van hun partner", zegt Hilde Dewitte, educatief stafmedewerker bij vzw ConTempo. "Als je ouder wordt, wordt dat als normaal beschouwd; het is de natuurlijke gang van het leven.

Maar je partner verliezen blijft altijd enorm pijnlijk en ouderen zijn minder veerkrachtig. Soms ontbreekt het hen aan perspectief en een netwerk, waardoor ze piekeren over wat er met hen zal gebeuren als ze zelf ziek worden of hulp nodig hebben. Er is ook geen job meer waarop ze kunnen terugvallen en hun kinderen zijn meestal het huis uit. Bovendien gaat het verliezen van een partner vaak gepaard met een identiteitscrisis. Mensen moeten zichzelf opnieuw uitvinden als hun partner, met wie ze soms veertig of vijftig jaar lief en leed hebben gedeeld, wegvalt."

Sensibilisering rond rouw

Wie afscheid moet nemen van zijn partner, kan daar bij ConTempo over praten met mensen die hetzelfde meemaakten. "De sterkte daarvan is dat mensen anderen ontmoeten die al 'verder' staan in hun rouwproces, en daardoor beseffen dat ze dat punt ook ooit zullen bereiken", meent Dewitte.

"Langs de andere kant zien ze er ook dat het normaal is om na jaren, na decennia, nog altijd verdriet te hebben om iemand die er niet meer is. In onze maatschappij is daar weinig ruimte voor; mensen beseffen niet hoeveel tijd een rouwproces vergt. Een jaar na een overlijden moet het beter gaan en als dat niet zo is, lijkt dat abnormaal. Dat is echt een misvatting."

Een jaar na een overlijden moet het beter gaan en als dat niet zo is, lijkt dat abnormaal. Dat is echt een misvatting.

Daarom richt de vzw zich de laatste jaren ook op de samenleving. "Door middel van lezingen sensibiliseren we mensen en organisaties over de impact van het verlies van een partner op iemands' leven. Dat gaat soms over kleine dingen: de hele dag geen woord tegen iemand zeggen of elke beslissing alleen moeten nemen. Dat kan zwaar beginnen doorwegen.

Ook mensen in de palliatieve zorg willen we sensibiliseren. Want zij staan voor de dood, maar hebben ook contact met de partners die zullen achterblijven."

Uitbreiding rouwverlof

ConTempo speelde ook een niet onbelangrijke rol bij de recente verlenging van het rouwverlof van drie naar tien dagen. "ConTempo werkte daar al actief aan sinds 2010.

Omdat we te klein zijn om in ons eentje door te wegen, sluiten we waar mogelijk aan bij andere verenigingen. De verlenging van het rouwverlof kwam er met partners zoals Kom op tegen Kanker, vzw Rondpunt, Avansa, de vereniging Weduwen en Weduwnaars, de Gezinsbond, ... We haken aan bij grotere verenigingen en leggen de ervaring van onze leden in de schaal", legt Hilde Dewitte uit.

"Zo willen we ook verandering brengen in het overlevingspensioen, dat beperkt is in de tijd om mensen te stimuleren terug deel te nemen aan de arbeidsmarkt, maar dat blijkt voor veel mensen nu niet haalbaar", gaat Dewitte verder. "We onderzoeken of er werk gemaakt kan worden van een pensioen dat beter aansluit bij de realiteit en noden van wie een partner verliest, en wie aangesproken kan worden om dat te verwezenlijken.

Want wij worden geconfronteerd met de verhalen, de problemen van onze leden en vertalen die dan naar beleidsmakers of naar andere organisaties die kunnen wegen op het beleid. Wij vormen de spreekbuis van onze leden."

Meer lezen?
Verdwenen evenwicht
Normaal zouden we morgen je verjaardag vieren
Kersenbloesem en forsythia in een vaas bij je graf
Die eerste keer kerst zonder jou
Hoe te kiezen tussen bewaren en loslaten?
‘Mijn verdriet is als eb en vloed: het komt en gaat’
Overzicht van alle blogartikels

Potterierei 72, 8000 Brugge
050 444 957
info@vzwcontempo.be

  • Een luisterend oor
  • Rouwzorgtraject
  • Ontmoeting

©2023 ConTempo vzw • Onze privacygarantie